Yphix IP44 manual

Yphix IP44
9 · 1
PDF manual
 · 2 páginas
Inglés
manualYphix IP44
OFF
ON

Installation Manual

YPHIX - 50462050
L
L
N
LA N
N
1
5
7
6
2 3
Specifications 50462050: Detection range:360° | Voltage: 220-240V/AC | Rated load:CFL / LED 300W - Incandescent bulbs 1200W
Detection distance: 12 meters (<24°C) | Time delay: 10 seconds - 15 minutes | IP44| Installation height: 1.8 - 2.5 meters
®
Product omschrijving
De YPHIX® bewegingsmelder werkt door middel van PIR-sensor. Wanneer
beweging wordt waargenomen schakelt de bewegingssensor een aangesloten
verbruiker (bijv. een lamp) in.
De sensor heeft een bereik van 12 meter met een hoek van 360°.
Voorbereiding
Schakel de stroom uit (1) met de hoofschakelaar in de meterkast.
Draai de schroef los van de achterzijde van het product los. Neem de kap eraf
door deze voorzichtig samen te drukken. De achterzijde bestaat uit 2 delen.
Deze delen kun je door 2 schroeven los van elkaar maken (2).
Verwijder de beide schroeven van de trekbeveiliging en haal deze eraf (3).
De bewegingsmelder aansluiten op 230V AC
Sluit het netsnoer aan met de schroefklemmen (3)
Verbind de draden zoals aangegeven in het aansluitschema (3).
Indien de bewegingsmelder in een hoek geplaatst moet worden schroef dan het
achterste kapje op de muur. Schroef vervolgens de 2 of 3 delen in elkaar (4).
Schroef de trekbeveiliging over de kabel vast (4).
Instellen van de bewegingsschakelaar
TIME = De tijd instellen waarin de lamp blijft branden. Draai de knop voor de
tijd (7) naar de gewenste positie. De tijd kan ingesteld worden tussen 10
seconden en 15 minuten.
LUX = Instellen bij welke lichtsterkte de lamp inschakelt.
Draai de knop voor de lichtsterkte (8) naar de gewenste positie. De lichtsterkte
kan ingesteld worden tussen 3 en 2000 LUX.
Bewegingsmelder in het plafond plaatsen
Buig beide clips samen en steek ze door de opening in het plafond (9).
Schuif de bewegingsmelder zo ver in de voorbereide plafondopening tot beide
clips deze vasthouden. Schakel de stroom in met de hoofdschakelaar in de
meterkast (10).
Werking bewegingsmelder
De in de bewegingsmelder geïntegreerde PIR-sensor reageert op temperatuur-
wijzigingen in het registratiebereik. Na het activeren van de netspanning duurt
het ca. 60 seconden voordat de PIR-bewegingsmelder zich op de achtergrond-
temperatuur heeft ingesteld en de temperatuurwijziging in het registratiebereik
herkent.
Product description
The YPHIX® PIB 14 motion detector operates using a PIR-sensor. When motion
is detected the sensor turns on the load automatically. Motion is detected up to
6 meters, with a field of view of 360°.
Preparation for use
Switch off the mains (1). Unscrew the transparent cover on the rear of the
product. Remove the cover by gently squeezing it. Unscrew the strain relief and
remove it (2). Connect the motion detector to 230V AC.
Connect the wires as shown in the wiring diagram to the terminal block (3).
Fasten the two screws of the strain relief over the cable (3).
If you want to place it on a corner, screw the back on the wall. Screw the 2 or 3
parts together (4).
Setting the motion switch
TIME = Set the time delay to the desired setting (7). The time the light remains
on can be set from 10 seconds to 15 minutes.
LUX = Set the light intensity to the desired setting (8). The brightness can be
set from 3 to 2000 LUX.
Installation
Place the ceiling mounted recessed motion sensor as shown (9). Turn on the
mains (10).
Function of the motion detector
The integrated PIR motion sensor reacts to temperature changes in the
detection range. After switching on the power it takes about 60 seconds before
the PIR motion detector has set the ambient temperature and recognizes the
temperature change in the detection area.
TIME
10S
90S
30S
15min
3min
7min
LUX
3
30
300

Nederlands English

LET OP! Attention!
Aansluitschema’s z.o.z.Wiring diagrams p.t.o.
YPHIX
Keizer Karelplein 32
6511 NH Nijmegen
The Netherlands
4
Optional: product in corner

Ver el manual de Yphix IP44 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría No categorizado y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 9 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Yphix IP44 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí

¿Necesitas ayuda?

¿Tiene alguna consulta sobre el Yphix y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Yphix proporcionarle una buena respuesta.

Número de preguntas: 0

General
Yphix
IP44
No categorizado
Inglés
Manual de usuario (PDF)

¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Yphix IP44 más abajo.

¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí

No hay resultados